(Son Tiryaki Metis Bilimkurgu #10) [PDF/EPUB] Ï Müfit Özdeş


Son Tiryaki Metis Bilimkurgu #10

Characters ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ✓ Müfit Özdeş

Kim ulan bu M fit zde Hakikatten kim Bilmiyorum 1943 y l nda do mu senelerce bilimkurgu okumu izlemi belki Bilmiyorum kim Ama B lent Somay n kim Bilmiyorum 1943 y l nda do mu senelerce bilimkurgu okumu izlemi belki Bilmiyorum kim Ama B lent Somay n dedi i gibi iyi bir adam iyi bir yk yazar Hele de T kiye deki d n sek ok ok iyi bir bilimkurgu yazar rsek ok ok iyi bir bilimkurgu yazar yk lerin ustal kla yaz lm kli e olanlar mizahla ok iyi s slenmi kli e olmayanlar ise zaten kli e de il Ayr ca ya ad m z k Bilimkurguya hi ilgim olmamas na a men hakk nda yaz lanlardan t al p ve de keyifle yer yer tebess mle hatta kahkahayla okudu um bir kitap oldu Son Tiryaki Bu yk lerin en b y k zelli i ger ek anlamda yerel nitelikte olmalar M fit zde bilim kurguyla k lt m z ustaca harmanlam Bunu batmadan ucuza ka madan yapmak beceri zeka istiyor Baz yk lerde masal formunu da ok iyi kullanm Mizah g c ise m thi Dili gayet ak c Kitab n di er bir dikkat ekici y n cinselli in s kl kla ama etkileyici bir ekilde kullan lm olmas Sonu olarak baz Son Tiryaki Metis Bilimkurgu dizisinde yayımlanan Türkiyeli bir yazar elinden çıkma ilk ve tek kitap olma özelliğini taşıyor On beş öyk. K lerdeki distopik karanl k temalara a men zeki "VE YETENEKLI BIR
YAZAR N ELINDEN KMA E LENCELI 
N ELINDEN KMA E LENCELI bir yazar n elinden kma e lenceli pek de hafif olmayan bir eyler okumak istiyorsan z bu kitab g zard etmeyin derim D nyan n gidi at ndan yana umudunuzu yitirmeye mi ba lad n z Ya da ok s k ld n z her ge en g n ayn ad mlar atmaktan G zel eyler okumak istiyorsunuz ne in sizi d nd Child Support, for the Non-Custodial Parent, Alabama Edition (Series 1, for the Non-Custodial Parent) recek ve bir o kadar da y z n z g l msetecek Ben ki bilimkurgu konusunda cehaletten muzdarip bir be erim dedim ki okuyay m Ki ne g zel etmi imD nyan n sonuna dair teorilerden tutun da insan ili kilerindeki gelgitleri dek geni bir a a tak yor bizi M fit zde Yirmi yk var bu kitapta Baz lar n n hayal g c ne baz lar n n sonuna vuruldum Hepsi de bir iz bakt ama dima mda yle n kteli ki bu hikayeler Hayal g c n n ger ekle ba lad n kan tlar cinsten Hatta ne kadar sert ve ac mas zsa bu ger ekler daha da sars yor okuyucuyu M fit zde 33 kitaptan olu an Metis Bilimkurgu Dizisi nin i ind. üden oluşan Son Tiryaki bilimkurgu ile masalfantazi türleri arasında bir yerde duruyor Hardcore bilimkurgudan peri masalına Aziz Nesin lezze. oluşan Son Tiryaki bilimkurgu ile masalfantazi türleri arasında bir yerde duruyor Hardcore bilimkurgudan peri masalına Aziz Nesin lezze.
Dominoes: Part 1
,
E yer alan tek T k yazar Son Tiryaki ise onun tek kitab
INDE 15 ADET BILIMKURGU YK S 
15 adet bilimkurgu yk s nd an kitab okumak bir hayli keyifli T The Organization Man rkiye de yaz lm en iyi bilimkurgu yk lerinin baz lar n n da yine bu kitapta yer ald n d n yorum M fit zde in Son Tiryaki haricinde ba ka bir kitab n n olmamas ger ekten ok z c lkemizden kan nadide bilimkurgu eserlerinden oldu u dahas nc oldu u i in Son Tiryaki nin yeri her zaman ayr olacakt Fakat bu durum kitab N Engin Edebiyat Okyanusunda engin edebiyat okyanusunda u ve ula man n ok zor oldu u ger e ini de i tirmiyor ne yaz k kiE er olur da Son Tiryaki yi bir yerlerden bulursan z hi ummad n z bir anda kar n za karsa aman ha sak n ka may n Bahri Do ukan AH N ncelemenin tamam i in M frit zde in mizahi slubuyla birbirinden keyifli bilim kurgu yk ler stelik de bu topraklarda ge iyor ya ansa ger ekten b yle olur dedirten zaman zaman kahkahalarla okunan nefis bir kitap lk yk den son yk ye her biri ayr de erli. Ti taşıyan ve son derece Türkiye'ye özgü mizahi bilimkurgu öykülerinden karanlık bir anti ütopyaya kadar değişik alt türleri içeriyo. .