Kuşatma (E–pub)

Kuşatma

Füruzan  9 eview

Lkedeki ataerkil yap n n nlara #ve k z ocuklar na verdi i de eri onlar n ya ad n anlatan g #k z ocuklar na verdi i de eri onlar n ya ad klar n anlatan g hikayelerle anlatm En k t s de okurken hi de durumu yabanc lam yorsunuz Ku atma yk yazar Firuzan n ikinci kitab olarak 1971 de yay nlanm Birinci kitab n n ad Paras z Yat l ym Toplam alt ye yer vermi Kad n yazarlara zg belli kal plar n olduk a ilerisinde Anlat m ba ar l donan ml sanatl ve g l zellikle Ah G zel stanbul ve Redife ye G zelleme yk lerinde erkekler aras diyaloglar ustaca vermi en ok Redife ye G zellemeyi be endim bu arada Belli ki ok e itimli bir kalem Ba ka kad n yazarlarda bu gibi k s mlar y zeysel kal yor Hemen hemen Sait Faik Abas yan k kadar. Ön adıyla uluslararası ilgi çeken öykülerin yazarı bir İstanbullu Füruzan Öyküleriyle ülkesinin ve insanlarının kırsal ve kentsel yaşamını içiçe ve birlikte organik bir bütünlükle bir halı dokur gibi oluşturuyor ve yazdıklarında. K vrak bir slup stelik Firuzan da hep k k insanlar anlat yor Bunlar pek g ze arpmayan nemsiz insanlar Yani yazar n yk lerinde b y k olmayanlar n ismini zor s yleyebilece i mezeler mesela L. Munatius Plancus robd ambredingot gibi giysiler ge miyor Sait Faik teki durum kesit yk s tarz F uzan da yok Zaten yk ler onunkiler gibi k sa da de il Alt yk n alt s nda da bir zamanda geriye do
#ru s ay #
s ay i var Daha sonra yeniden normal ak d n l yor Ankara d nda olmam sebebiyle g nde en fazla yar m saatlik s elerle kitap okuma f The Pink Pearl rsat bulabildi imden Ku atma tahminimden uzun vaktimi ald Bahsetti im sebepten t m bilmiyorum ancak okudu um di er F uzan yk lerini de d necek Olursam En Az. çok Belirgin Ve en az. çok belirgin ve olanı açığa çıkarıyor Frankfurter Hefte F Almanya Kişi Füruzan'ın öykülerini okuyunca Türkiye'yi ve Türk insanını daha iyi tanıyor Adelheid Oberhauber Die Presse Avusturya Bu öyküler 'özgün Füruzan Olayı'nın. ,

Sevdi im yk kitab Ku atma oldu diyebilirim Bu sefer yk lerin i ine girmekte zorland m hissettim Kitapta yer alan be yk den en sevdi im yk kitaba ismini de veren Ku atma isimli yk oldu Bana biraz Benim Sinemalar m an msatt belki de bu sebeple bu kadar zevk ald m Di er yk lerinde oldu u gibi F uzan Ku atma daki yk lerinde de yoksullu u k k hayallerle k k mutluluklarla b y k mutluluklar elde eden insanlar toplumun dayatt birtak m kurallar n insanlar zerindeki y k c etkilerini etkileyici ve insan n i
#ini ac tan #
ac tan ekilde anlatm Pek ok sat i inize i liyor okurken ne in Ku atma isimli yk s n n son c in Ku atma isimli yk s n n son c view spoilerSeher Teyze i te Nazan abla geldi bak hide spoile. Dayandığı temelleri açıkta gösteriyor Worvearts Viyana Özellikle liselerimizde 'konuk işçi'lerle ilgili konularda Füruzan'ın öykülerinin de ele alınması gerektiği kanısındayız Mittelungen Berlin Filologlar Birliği Tanıtım Yazısında.